Odborné

Zachování rovných podmínek na trhu. Je nutné vytvářet prostředí, kde všechny podnikatelské subjekty mají stejnou příležitost uspět na trhu. Česká republika je otevřenou, proexportně orientovanou zemí a nelze tolerovat jakékoliv “pokřivování” rovných podmínek různými dotacemi (otevřenými nebo skrytými).

Čelíme důsledkům světové hospodářské krize. Důsledky ekonomické krize v korporátní sféře zvyšují důraz na odvahu a profesionalitu top managementu. Nelze mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Nejde jen o to najít rezervy pro snížení výdajů, ale je nutné nastartovat podmínky ke zvyšování efektivity při stávající nebo restrukturalizované výrobě. Úspory, které přinesou systémové změny, budou mít i v korporátní sféře svoji setrvačnost v čase.

Miloš Dohnálek
Miloš Dohnálek

Podobná pravidla platí i pro menší firmy a živnostníky. Tady by měl mít také hlavní slovo management, který by měl díky pravidelné analýze hlídat silné i slabé stránky svých podniků a společností (SWOT analýza). Zároveň by pak měl dávat i návody, jak naplno využít svůj potenciál. U menších firem je problematika úspor většinou na bedrech samotných majitelů a živnostníků, ale nemají na ně během provozních problémů čas nebo nemají potřebné znalosti. Pro firmy a živnostníky tak vzniká spousta neefektivně vynaložených prostředků.

Základním předpokladem pro bezproblémový chod velkých společností i malých živnostníků jsou správně fungující dodavatelskoodběratelské vztahy a dodržování lhůt splatností závazků.