Ekonom, CEO, krizový manažer

Do roku 1990

 • Zemědělské stavební sdružení, Solnice (1983 – 1987), konstruktér pozemních staveb, stavební mistr střediska PSV, stavbyvedoucí HSV, odpovědnost za dílčí zpracování projektové a technické dokumentace, technické a ekonomické vedení stavby
 • Státní statek Krkonoše, Vysoké nad Jizerou (1987 – 1988), středisko chovu huculského koně Janova Hora – přidružená výroba
 • JZD Vítězná, Kocléřov (1988 – 1990), vedoucí střediska přidružené výroby, samostatné technické a ekonomické vedení střediska kamenolomu Babí, okr. Trutnov

Od roku 1990

Miloš Dohnálek, IČ: 42180279, samostatně hospodařící rolník (1990 – 2009) a OSVČ (1991 – doposud)

 • Nonstop motorest Svojkovice okr. Rokycany (1990 – 1992)
 • Velkoobchod – dovoz zemědělské techniky ze SRN (1991 – 1996)
 • Stáj QUINTA (farma pro jezdecké a dostihové koně (1992 – 1996)

FARMING Co. GROUND s.r.o., Vysoký Újezd

 • ekonom, hl. účetní (1996 – 1998)
 • člen statutárního orgánu (1996 – 2000)
 • společník – spolumajitel 50% obchodního podílu (1996 – 2000)

Společnost se zaměřením na zahraniční obchod se zemědělskou technikou byla v roce 2000 oběma společníky prodána s obratem cca 20 mil. Kč, bez závazků a ziskem  2 mil. Kč. Nový majitel se záměrem rozšíření exportu na východní trhy (např. Ukrajinu) neuspěl a v roce 2004 zahájil likvidaci. V roce 2006 byla společnost vymazána. 

NORTH-EAST Co. EXPORT – IMPORT s.r.o., Praha

 • ekonomický ředitel (1998 – 1999)
 • člen statutárního orgánu (1998 – 2003)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (1998 – 2003)

Společnost se zaměřením na zemědělskou techniku, železné a neželezné kovy byla v roce 2003 se ziskem prodána novému společníkovi a.s. Předchozí průměrný roční obrat činil 40 mil. – 50 mil. Kč, majetek pak přes 10 mil. Kč. Podle dostupných informací společnost postupně změnila majitele a v roce 2017 byla zahájena likvidace z důvodu postižení obchodního podílu posledního majitele exekučním příkazem. 

U SYSTEME spol. s r.o. (dříve PRIG Czech, s.r.o.), Praha

 • člen statutárního orgánu (1998 – 2006)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (1998 – 2006)

Společnost byla založena v roce 1998 a do jejího prodeje v roce 2006 byla vybudována prosperující  firma v odvětví velkoobchodu se stavebním materiálem a provádění staveb r ročním obratem cca 30 mil. Kč. V současnosti se jedná o prosperující rodinnou firmu s obratem do 10 mil. Kč. 

CLEAN s.r.o., Praha

 • finanční ředitel (1999 – 2006)
 • člen statutárního orgánu (1999 – 2006)
 • jeden ze zakladatelů, společník – majitel 50% obchodního podílu (1999 – 2004)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2004 – 2006)

Společnost v oboru zemědělské výroby, služeb a prodeje zemědělské techniky byla po rozchodu partnerů a majetkovém vypořádání v roce 2006 se ziskem prodána novým společníkům. Předchozí průměrný roční obrat cca 60 mil. Kč a základní kapitál 5 mil. Kč. 

MEDIL a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu – člen představenstva (2000 – 2003)
 • příprava a vedení restrukturalizace – krizového řízení (2000 – 2001)

Společnost se sídlem v Ostravě a úzkou specializací na utlumovanou důlní výrobu (revize šachet a elektrozařízení, kovoobráběcí a svářečské práce, …) byla v roce 2000 reorganizována na prodej hutního materiálu a kovového šrotu z důlních a stavební demolic. Po reorganizaci byly akcie prodány v hodnotě přesahující 60 mil. Kč. Po 10 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2011 do likvidace. 

FINCH a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu – člen představenstva (2000 – 2006)

Společnost se základním kapitálem 11 mil. Kč zabývající se správou nemovitostí., zprostředkování služeb v oblasti stavebnictví a zemědělství, nákupem, prodejem a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, …

TEMPRA plus, s.r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2000 – 2001)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2000 – 2001)
 • příprava a vedení restrukturalizace – krizového řízení (2000 – 2001)

Společnost se sídlem v Teplicích a úzkou specializací na stavební práce a doplňkové montáže ze sádrokartónu byla v roce 2000 reorganizována na prodej hutního a stavebního materiálu a železného šrotu ze stavební demolic s obratem 45 mil. Kč. Po úspěšné reorganizaci byly v roce 2001 obchodní podíly prodány novým společníkům (nový společník zapsal změny teprve až v roce 2009 a to po návrhu správní žaloby). Po 10 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2011 do likvidace. 

VASPO, a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu – předseda představenstva (2001 – 2003)
 • člen statutárního orgánu zodpovědný za restrukturalizaci (2001 – 2003)

Společnost se sídlem v Brně se byla v roce 2001 po neshodě společníků a manažerských pochybení před svou likvidací. Po úspěšné reorganizaci s přesunem výstavby do Prahy dosáhla společnost obratu 60 mil. Kč. Po prodeji akcií zahraničním vlastníkům a postupné změně managementu v letech 2010 – 2012 se společnost dále specializuje na významné stavební zakázky, výrobu kovových sil a dopravních systému pro skladování obilí. Aktiva společnosti dnes dosahují 170 mil. Kč. 

MacTech Servis spol. s r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2001 – 2003)
 • příprava a vedení restrukturalizace – krizového řízení (2001 – 2003)

Společnost se sídlem v Praze a úzkou specializací na poskytování software, prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku byla v roce 2001 reorganizována. Po 6 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2007 do likvidace a v roce 2012 byla vymazána.  

MacTech Agency Praha spol. s r.o. (dříve Quo – agency, spol. s r.o.), Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace – krizového řízení (2001)

Společnost se sídlem v Praze a úzkou specializací na grafické práce, polygrafickou výrobu, reklamní činnost byla v roce 2001 reorganizována a se specializací na výrobu reklamních zařízení. Po 15 letech od reorganizace byla zrušena s likvidací (2016).  

CLEAN logistics s.r.o. (dříve AGIL GROUP spol. s r.o.), Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace – krizového řízení (2005 – 2006)
 • finanční ředitel (2006 – 2009)
 • člen statutárního orgánu (2005 – 2009)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2005 – 2011)

Společnost byla v roce 2006 reorganizována přechodem z neúspěšné nábytkářské výroby a IT obchodu na specializovaný velkoobchodní prodej nábytku, účetní a daňový servis, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, … a v roce 2011 se ziskem prodána a ročním obrat dosahující 70 mil. Kč.   

Farma Hvězda s.r.o. (dříve Praire s.r.o.), Praha

 • restrukturalizace (2008)
 • finanční ředitel (2008 – dosud)
 • člen statutárního orgánu (2008 – dosud)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2008 – dosud)

Společnost se sídlem v Praze 5, provozovnou v Praze 9 (pronájem vozidel) a provozovnou Hřibojedy Hvězda (zemědělská výroba a poskytování služeb pro zemědělství).   

FHN trade s.r.o. (dříve MantiPro s.r.o.), Praha

 • restrukturalizace (2009)
 • člen statutárního orgánu (2009 – 2014)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2009 – 2014)

Menší společnost se sídlem v Praze a specializací na restrukturalizaci podniků, zpracování finančních analýz, oceňování podniků a organizačních složek (částí podniků), na poradenskou a konzultační činnost při zpracování projektů reorganizací. V roce 2014 prodána akciové společnosti Skarit Investment Corporation, a.s. zabývající projekty fůzí společností pro zahraniční klienty.   

4 TRADING LIGMA s.r.o. (dříve ATM – zemní práce s.r.o.), Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2010)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na zemní práce a demolice. V období krize provedena reorganizace z důvodu snížení objemu dopravních výkonů i stavebních zakázek v ČR a nárůstu pohledávek z obchodních vztahů na 35 mil. Kč. Obrat 85 mil. Kč, majetek 28 mil. Kč. Po provedené reorganizaci, zeštíhlení i specializace společnost 7 let pod novým managementem a novými vlastníky působila v oblasti stavebnictví. V roce 2017 v silné konkurenci a nedostatku zakázek ve stavebnictví v stoupila do likvidace.     

ATC RESLER spol. s r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2010 – 2011)
 • příprava a vedení restrukturalizace (2010 – 2011)

Společnost se sídlem v Hradci Králové. Specializace na poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank, správa sítí, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Provedena úspěšná reorganizace společnosti na revitalizované části podniku v hodnotě cca 28 mil. Kč. Následný prodej aktiv zahraničním a českým investorům (mj. společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.), zbytková část byla vyčleněna na výrobu software, služby databank a správa sítí při výstavbě komplexu přístavů pro námořní jachty.  

MAX&kom s.r.o., Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2011)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na stavební práce. Na základě požadavku nových společníků byla v roce 2011 z důvodu snížení objemu stavebních zakázek v ČR provedena reorganizace s rozšířením okruhu činností, mj. na prodej techniky z konkurzních podstat stavebních firem. Obrat v roce 2012 dosáhl 18 mil. Kč. Následující rok (2012) byl obchodní podíl postižen exekucí exekučním příkazem, který je zapsán doposud.  

MP SPOL, spol. s r.o., Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2012 – 2013)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na silniční motorovou dopravu – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. Provedena reorganizace z důvodu snížení objemu zakázek z 45 mil. Kč na 35 mil. Kč a nárůstu pohledávek z obchodních vztahů (druhotná platební neschopnost).  

MantiPro Ltd., M36BZ Salford, Manchester, Baxley Square 6, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Společnost s ručením omezeným akciemi (tj. forma akciové společnosti). Registrovaná u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii.

 • ředitel (2013 – 2017)

Společnost zaměřená na zpracování finančních analýz a oceňování podniků pro přípravu projektů fúzí, akvizic a prodej firem.  

KAUKE – CZ s.r.o., Praha 9

 • člen statutárního orgánu (2015 – dosud)

Společnost zahraničních majitelů (SRN) končících angažmá v ČR. Společnost bez závazků, pohledávek a zaměstnanců. Připravena k reorganizaci (původní odvětví obchod se zemědělskými produkty a cestovní služby v Krkonoších)

LARICIO TEAM s.r.o., Praha 1

 • člen statutárního orgánu (2017 – dosud)
 • společník – majitel 100% obchodního podílu (2017 – dosud)

Společnost s aktivitami v realitách, obchodě a službách. Odkoupeny podíly v držbě zahraničních majitelů a výměna managementu.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové

 • člen dozorčí rady (2017 – 2020)

Společnost s dceřinými společnostmi zajišťující poskytování zdravotnických služeb – síť lékáren, distribučních skladů a krajských nemocnic. Obrat koncernu 3,6 miliardy Kč.

Královéhradecká lékárna a.s., Hradec Králové

 • člen představenstva (2019 – dosud)

Společnost zajišťující provoz sítě veřejných lékáren, nemocničních (ústavních) lékáren a distribučních skladů léčiv. Obrat společnosti 400 mil. Kč.

Revitalizace a restrukturalizace podniků, Česká republika

 • Od roku 2000 se profesně jako tým zaměřujeme na revitalizace a restrukturalizace podniků. Do roku 2008 se jednalo zpravidla o zpracování projektů, které řešil za našeho dohledu stávající management. Od roku 2008 pak častěji vstupujeme přímo, a to i na řadu měsíců, do struktury společnosti. Klienti si však z pochopitelných důvodů nepřejí být zveřejňováni. V souladu s uzavřenými smlouvami o zachování mlčenlivosti, tzv. NDA smluv (Non-Disclosure Agreement), pod možnými pokutami v řádech miliónů nelze klienty veřejně uvádět. V průběhu každého roku však se jedná o cca 2 – 3 klíčové společnosti s celkovými obraty přesahující 100 mil. Kč a zhruba desítku malých rodinných společností.

  Revitalizace (částečná reorganizace) podniků je zaměřena na ozdravení a pomoc zpravidla stagnujícím podnikům.

  Restrukturalizace podniků pro ty firmy, které jsou na hranici provozních nebo finančních problémů.

Vedení týmů při vedení restrukturalizace, revitalizaci a krizového řízení

 •   (Pozn. pouze u společností, kde zveřejnění nepodléhá omezení NDA)

Název spol. a rok restrukturalizace
Nejvyšší obrat nebo hodnota aktiv
MEDIL, a.s., Praha (2000 – 2001)
60 mil. Kč
TEMPRA plus, s.r.o., Praha (2000 – 2001)
45 mil. Kč
MacTech Agency Praha spol. s r.o., Praha (2001)
3 mil. Kč
VASPO, a.s., Praha (2001 – 2003)
60 mil. Kč
MacTech Servis spol. s r.o., Praha (2001 – 2003)
15 mil. Kč
CLEAN logistics s.r.o., Praha (2005 – 2006)
70 mil. Kč
Farma Hvězda s.r.o., Praha (2008)
29 mil. Kč
4 TRADING LIGMA s.r.o., Praha (2010)
85 mil. Kč
ATC RESLER spol. s r.o., Praha (2010 – 2011)
28 mil. Kč
MAX&kom s.r.o., Praha (2012)
18 mil. Kč
MP SPOL, spol. s r.o. (2012 – 2013)
45 mil. Kč

Účast ve statutárních orgánech akciových společností

Název akciové společnosti
Pozice
Období
FINCH a.s., Praha
člen představenstva
(2000 – 2006)
MEDIL a.s., Praha
člen představenstva
(2000 – 2003)
VASPO, a.s., Praha
předseda představenstva
(2001 – 2003)
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
člen dozorčí rady
(2016 – 2018)
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové
člen dozorčí rady
(2017 – 2020)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Trutnov
člen představenstva
(2017 – 2018)
Královéhradecká lékárna a.s., Hradec Králové
člen představenstva
(2019 – dosud)