Miloš Dohnálek osobní stránky

Vítám Vás na osobních webových stránkách, které jsou věnované především profesnímu působení, přičemž část stránek odkazuje na určitou tradici rodu Dohnálků ze Slavěnky v Debřecích u Skuhrova v Orlických horách. Stránky také vyjadřují mé subjektivní názory, se kterými nemusí souhlasit někteří návštěvníci webu.

Miloš Dohnálek
osobní stránky

Vítám Vás na osobních webových stránkách, které jsou věnované především profesnímu působení, přičemž část stránek odkazuje na určitou tradici rodu Dohnálků ze Slavěnky v Debřecích u Skuhrova v Orlických horách. Stránky také vyjadřují mé subjektivní názory, se kterými nemusí souhlasit někteří návštěvníci webu.

Profesní kariéra byla ovlivněna třemi faktory

Jako ekonom a krizový manažer mám dlouholeté zkušenosti  při práci s analytickými podklady pro malé, střední nebo velké firmy včetně vyhodnocování finančního stavu (zdraví) podniku a jejich restrukturalizací či komplexní reorganizací.  Tyto zkušenosti se promítají i v oceňování podniků nebo jejich částí pro potřeby akvizic, a to různými metodami požadující splnění účelu ocenění (účetní hodnotou, výnosu kapitálu, diskontování peněžních toků a pod.). Pokud hledáte podrobnější informace z této oblasti, je možné navštívit zde uvedené stránky.

Druhým faktorem je konzervativní vztah k půdě a určité tradici. Na soukromém statku v obci Hřibojedy se svými spolupracovníky produkujeme zemědělskou rostlinou výrobu, kterou doplňuje privátně chované stádo koní či ovcí. Nedílnou součástí jsou také lesní pozemky a práce v honitbě při výkonu myslivosti.

Třetím faktorem je práce instruktora námořního jachtingu a mezinárodního instruktora sportovního (rekreačního) a technického potápění. Tyto aktivity souvisejí také s cestování. Přes několika týdenní pobyty v některých destinacích jako např. ostrov Madeira, vnitrozemí Španělska, Sultanát Omán, Indonésie, …, mě absolutně uchvátilo prostředí keltské historie ve Spojeném království. Tato země se nejen vzorně stará o své památky, ale je to jedna z kolébek jachtingu a technického vrakového potápění.

Zde jsem měl možnost od roku 2000 do roku 2010 pobývat v různých obdobích a délce pobytu i několika měsíců. Ať už se jedná o jihozápad  Anglie (hrabství Cornwall, Devon, …), nebo historický sever i jih Walesu (Cymru) s vrcholem Snowdon ve výšce 1085 m. n. m., nebo naprosto úžasný severozápad Anglie Cumbrie  se svým národním parkem Lake District. Samostatnou kapitolou je pak Skotsko se svými Munroes a nejvyšších vrcholkem Ben Nevis ve výšce 1344 m. n. m.

Na závěr bych zmínil i dvě desítky let zkušeností z práce v Zastupitelstvu obce Hřibojedy a výkon funkce neuvolněného starosty obce od roku 2010.