Ekonomické a právní

ROSICO, Hradec Králové, Česká republika

Akreditace: MŠMT ČR
Studijní obor: Podvojné a jednoduché účetnictví, daně, finance
Doba studia: 1998 – 1999

Rašínova vysoká škola s.r.o., Brno, Česká republika

Akreditace: MŠMT ČR
Studijní bakalářský program: Ekonomika a insolvence (6213R)
Studijní obor: Krizový management
Doba studia: 2008 – 2011 (3 roky / 6 semestrů)
Diplomová práce na téma “Analýza daňových předpisů z pohledu daňových úniků” hodnocena výborně.
Dokončení studia v roce 2011 s “červeným diplomem”

Státní zkouška
Krizový management
15.6.2011
výborně
Právní aplikace
15.6.2011
výborně
Ekonomika
15.6.2011
výborně

London International Graduate School, Praha, Česká republika

Akreditace: AAMEA USA
Studijní program: LL.M. – Executive Master of Laws – Commercial Law
Postgraduální studijní program, který se specializuje na prohloubení znalostí z oblasti obchodního práva v kontextu práva ČR a EU. LLM je v zahraničí prestižním titulem běžně užívaným v právnické praxi, který napomáhá jeho nositeli vyniknout na trhu práce a budovat tak renomé nejen svému jménu, ale i celé organizaci. Je určen jak uchazečům s předchozím právním vzděláním, tak pro uchazeče, kteří s právem pracují, nicméně nemají předchozí právní vzdělání.
Doba studia: 2012 – 2013 (2 roky / 4 semestry)

Absolvované moduly a zpracované semestrální práce:

 • EXE LLM Právní argumentace
 • EXE LLM Úvod do právního myšlení
 • EXE LLM Právní propedeutika
 • EXE LLM Pracovní právo
 • EXE LLM Veřejná správa v praxi
 • EXE LLM Soukromé právo
 • EXE LLM Manažerská etiketa
 • EXE LLM Vymahatelnost práva
 • EXE LLM Právní vztahy k nemovitostem
 • EXE LLM Právo cenných papírů
 • EXE LLM Obchodní právo v praxi
Pri-vyuce-UK
Pří výuce, UK

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika

Akreditace: MŠMT ČR
Studijní magisterský program: Hospodářská politika a správa (N6202)
Studijní obor: Veřejná správa
Doba studia: 2012 – 2014 (2 roky / 4 semestry)

Diplomová práce na téma “Udržitelný rozvoj” s vazbou aplikační části udržitelného rozvoje Královéhradeckého kraje a rozsahem 162 stran hodnocena i obhájena na výbornou.

Státní zkouška z Ekonomie (Makroekonomie, Mikroekonomie), Veřejné správy (ČR, EU, právo, …. – s výsledkem státní zkoušky výborně) a specializací Veřejná správa v České republice s výsledkem státní zkoušky výborně.

Metropolitní universita Praha, o.p.s., Praha, Česká republika

Akreditace: MŠMT ČR
Studijní magisterský program: Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Evropská studia a veřejná správa
Doba studia: 2015 – 2017 (2 roky / 4 semestry)
Diplomová práce na téma “Současné trendy teorií regionálního rozvoje vs. realita dotační politiky” na katedře právních disciplín a veřejné správy.
Státní zkouška úspěšně složena z předmětů:

 • Evropské správní právo a teorie veřejné správy
 • Regionalistika, geografie EU
 • Obecná studia – Evropská unie

Získaný certifikát: Státní kontrola a ostatní kontroly ve veřejné správě – vyšší stupeň
Získaný titul: Mgr.